Verkiezingen voor de gemeenteraad

Lees eerst de tekst.   Maak dan de opdrachten. Druk ook de tekst af.

opdracht 1     opdracht 2     opdracht 3     opdracht 4     opdracht 5

druk de tekst af         druk de vragen af                              luisteren

…………………………………………………………………………………………………

Verkiezingen voor de gemeenteraad  (naar: start!-krant februari 2006)

Op dinsdag 7 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad; mensen van 18 jaar en ouder kunnen dan stemmen. De gemeenteraad wordt 1 keer in de 4 jaar gekozen.

Plannen
Alle steden en dorpen in Nederland horen bij een gemeente. Er zijn in totaal ongeveer 400 gemeentes. Elke gemeente heeft een gemeenteraad. De mensen in de gemeenteraad zijn allemaal lid van een politieke partij. Ze worden, net als de Tweede Kamer, elke vier jaar gekozen door het Nederlandse volk. De gemeenteraad maakt nieuwe plannen voor een dorp of een stad. Bijvoorbeeld voor een nieuwe straat of een nieuw winkelcentrum. praten en stemmen over deze plannen.

De burgemeester voert de plannen van de gemeenteraad uit. Besluit de gemeenteraad dat er een nieuw winkelcentrum moet komen? Dan zorgt de burgemeester dat het winkelcentrum er komt. Maar de burgemeester doet dat niet alleen. Er zijn wethouders om hem te helpen.

Controleren
De mensen in de gemeenteraad controleren het werk van de burgemeester en de wethouders. Ze kijken of de burgemeester zijn werk goed doet.

Groter
Hoe groter een gemeente, hoe meer mensen er in de gemeenteraad zitten. In de gemeenteraad van Den Haag zitten bijvoorbeeld 45 mensen, en in Medemblik maar 13.

Partijen
De mensen in de gemeenteraad zijn van verschillende politieke partijen. In Medemblik zijn er bijvoorbeeld 3 mensen van de VVD, en 2 van de PVDA. Elke politieke partij heeft andere plannen voor de stad.

Stemmen
Op 7 maart stem je op een politieke partij, en op een lid (een man of een vrouw) van die politieke partij. Vind je bijvoorbeeld dat de PVDA goede ideeën heeft ? Dan stem je op iemand van de PVDA. Vind je het CDA de beste partij? Dan kies je voor iemand van het CDA.

 stemmen
woordenlijst:
stemmen = kiezen
gemeenteraad = het ‘parlement’ van een dorp of stad
steden = meervoud van stad
gemeente = dorp of stad
plan = idee
uitvoeren = doen / maken
besluiten = zeggen wat er moet gaan gebeuren / beslissen
VVD & PVDA = politieke partijen
lid = een man of vrouw van een politieke partij
burgemeester = baas van een gemeente
wethouder = man of vrouw die de burgemeester helpt