Verkiezingen voor de gemeenteraad

Lees eerst de tekst.   Maak dan de opdrachten. Druk ook de tekst af.

opdracht 1     opdracht 2     opdracht 3     opdracht 4     opdracht 5

druk de tekst af         druk de vragen af

…………………………………………………………………………………………………

Verkiezingen voor de gemeenteraad

Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad; mensen van 18 jaar en ouder kunnen dan stemmen.

Een gemeente is een (grote) stad, of een combinatie van een paar dorpen. Er zijn in totaal ongeveer 400 gemeentes. Elke gemeente heeft een gemeenteraad.

Wat is de gemeenteraad?
De gemeenteraad is het politieke ‘parlement’ van een gemeente. De mensen in de gemeenteraad zijn allemaal lid van een politieke partij. Ze worden elke vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. De partijen maken verkiezingsprogramma’s; daarin vertellen ze wat hun plannen voor een dorp of een stad zijn. Bijvoorbeeld plannen voor een nieuwe straat, een nieuwe wijk of een nieuw winkelcentrum. Maar ook: hoe moet de zorg georganiseerd worden? En waar moet meer geld naartoe, naar de zorg, of naar onderwijs? Of naar veiligheid en politie, het bedrijfsleven of naar het bestrijden van armoede? En hoe hoog moet de gemeentebelasting zijn?

Het College van B&W: de ‘regering’ van de gemeente
Na de verkiezingen moeten de partijen een nieuw College van Burgemeester & Wethouders maken. Dat college is de ‘regering’ van de gemeente. Eerst mag de grootste partij proberen samen met andere partijen een college te maken. Het college maakt dan de definitieve plannen voor de volgende vier jaar. De burgemeester voert de plannen van de gemeenteraad uit. Maar de burgemeester doet dat natuurlijk niet alleen. De partijen die in het college zitten kiezen wethouders. De wethouders voeren de plannen voor een speciaal onderwerp uit. Er is bijvoorbeeld een wethouder voor financiën, een voor onderwijs, een voor zorg en welzijn, een voor wonen, een voor verkeer etc. De gemeenteraad praat en stemt over de plannen van het college. De mensen in de gemeenteraad controleren ook het werk van de burgemeester en de wethouders. Ze kijken of de burgemeester zijn werk goed doet.

Hoeveel mensen zitten er in een gemeenteraad?
Hoe groter een gemeente, hoe meer mensen er in de gemeenteraad zitten. In de gemeenteraad van grote steden, zoals Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, zitten bijvoorbeeld 45 mensen, en in een kleinere gemeente, bijvoorbeeld Medemblik, zitten 27 mensen.

Wie mogen er stemmen?
Op 21 maart stem je dus in jouw gemeente op een politieke partij, en op een lid (een man of een vrouw) van die politieke partij. Vind je bijvoorbeeld dat de PvdA goede ideeën heeft? Dan stem je op iemand van de PvdA. Vind je het CDA de beste partij? Dan kies je voor iemand van het CDA. Of op een andere partij natuurlijk. Dat mag iedereen helemaal zelf beslissen. Maar wie mogen er allemaal stemmen? Mensen met de Nederlandse nationaliteit van 18 jaar en ouder mogen stemmen. Maar ook mensen met een paspoort van een EU-land (landen van de Europese Unie) mogen stemmen. En ook mensen uit andere landen mogen stemmen, als ze een geldige verblijfsvergunning hebben en minimaal vijf jaar legaal in Nederland zijn.


stemmen
woordenlijst:
stemmen = kiezen
de gemeenteraad = het ‘parlement’ van een gemeente
de wijk = de buurt
het bedrijfsleven = alle bedrijven (fabrieken, winkels e.d.) in een gemeente of in een land
de armoede = dat er mensen zijn met te weinig geld om normaal te kunnen leven
het bestrijden = zorgen dat het probleem verdwijnt of kleiner wordt
het college van B&W (burgemeester en wethouders): de ‘regering’ van een gemeente
uitvoeren = doen wat in het plan staat
de wethouders = de ‘ministers’ van een gemeente
beslissen = zeggen wat er moet gaan gebeuren / zeggen wat je gaat kiezen
PvdA en CDA= politieke partijen
burgemeester = de hoogste politieke functie van een gemeente