Spreken

Kies een spreekopdracht.

  

 

Extra oefenen:

Tegenstellingen

Antwoord geven

Nazeggen