Schrijven A2 opdracht 2

Een uitnodiging schrijven voor een feest

Lees eerst de opdracht. Lees ook het voorbeeld.
Maak dan de opdrachten. Druk de opdracht af en maak hem.

voorbeeld

opdracht 1        opdracht 2          opdracht 3

uitn        druk de opdracht af

……………………………………………………………………………………….

opdracht
Je hebt een nieuw huis gekregen.
Je geeft daarom een feest.
Je schrijft een brief aan je vrienden.
Je nodigt hen uit.- schrijf waarom je een feest geeft
– schrijf op welke dag het feest is
– schrijf hoe laat het feest begint
– vertel ook waar het feest is