Schrijven A2 opdracht 4

Sorry voor de overlast

Lees eerst de opdracht. Lees ook het voorbeeld.
Maak dan de opdrachten. Druk de opdracht af en maak hem.

voorbeeld

opdracht 1        opdracht 2          opdracht 3

buren        druk de opdracht af

……………………………………………………………………………………….

opdracht
Je geeft morgenavond een feest.
Er komen veel mensen.
De buren zullen dus wat last van lawaai hebben.
Je belt aan bij de buren.
Je wilt de buren vertellen over het feest.
Ook wil je ze vragen te komen.
Maar de buren zijn niet thuis.
Daarom schrijf je een briefje voor je buren.Gebruik de volgende woorden:- morgenavond
– feest
– druk
– veel mensen
– lawaai
– begint
– duurt
– nodig … uit

Schrijf hele zinnen.

lawaai