Schrijven A2 opdracht 5

Wandelen in het park

Lees eerst de opdracht. Lees ook het voorbeeld.
Maak dan de opdrachten. Druk de opdracht af en maak hem.

voorbeeld

opdracht 1        opdracht 2          opdracht 3        opdracht4

wandelen        druk de opdracht af

……………………………………………………………………………………………

opdracht
Je schrijft een briefje naar je beste vriend.
Je stelt voor om te wandelen en
vraagt hem of hij zin heeft.Gebruik de volgende woorden:
– mooi weer
– morgen
– wandelen
– leukSchrijf hele zinnen