Bestellen

Bestellen “Woord in Beeld”

Het programma “Nederlands in Woord in Beeld” bestaat uit 25 lessen.
Bij iedere les zijn werkbladen en toetsen.
U kunt dit programma bestellen voor € 36,30 (inclusief 21% btw).
U kunt het geld overmaken op rekeningnummer:   4880430  tnv. Wintaalsoft .
U krijgt dan het programma op een CD toegestuurd.
U kunt het programma bestellen door een e-mail met uw adres te sturen naar: wintaalsoft@upcmail.nl .

 

Bestellen pakket  luisteren, spreken en muziekoefeningen

De oefeningen van dit pakket zijn gratis te gebruiken via onze website. Maar als u het makkelijker vindt om de oefeningen op CD’s te hebben, kan dat natuurlijk ook!
Het luisterprogramma bestaat uit 2 audio-CD’s voor niveau A1 en A2.
Het spreekprogramma bestaat uit 1 audio-CD met 6 lessen op niveau A1, een afsluitende (leerstofonafhankelijke) toets en een eindtoets op niveau A1.
Het muziekprogramma bestaat uit oefeningen bij in totaal 41 liedjes voor niveau A1, A2, B1 en B2. Bij alle liedjes zijn oefeningen, teksten en verklarende woordenlijsten.

Alle oefeningen, teksten en woordenlijsten voor luisteren, spreken en muziek staan op een cd-rom.

De kosten zijn als volgt:
– Totaalpakket: 4 CD’s (2 luisteren, 1 spreken en 1 cd-rom met alle oefeningen: € 36,30 (incl. 21% btw).
– Ook de luister-CD’s kunnen afzonderlijk besteld worden. Ze kosten € 18,15 (incl. 21% btw). De bijbehorende bestanden krijgt u dan per e-mail toegestuurd. U kunt als u wilt de bestanden ook op CD ontvangen. Het totaalbedrag komt dan, voor de 2 audio-CD’s en de data CD samen op € 27,23 (incl. 21% btw).

U kunt het materiaal bestellen door een e-mail te sturen naar: nt2taalmenu@hotmail.com.
Het geld kunt u overmaken op rekeningnummer NL64 TRIO 0254669379 ten name van Stichting Taalmenu te Amsterdam. U krijgt dan de CD’s thuisgestuurd.