Schrijven B1

Kies een schrijfoefening.

U vindt op deze pagina veel schrijfopdrachten op niveau B1.

Deze kunt u downloaden en afdrukken.

 

verhalen

brieven

zinsbouw