Europa

eurokl   De Europese Unie (na 1945)                               druk de tekst af

In 1945 was de Tweede Wereldoorlog na 6 lange jaren voorbij. De eerste Wereldoorlog was nog niet vergeten. In beide oorlogen waren veel mensen omgekomen. En er waren veel steden verwoest. Na twee oorlogen begrepen de leiders van Europa dat ze moesten samenwerken. Dan was de kans op een nieuwe oorlog in de toekomst kleiner.

vlaggenkl Veel landen werden lid

In 1950 beslisten 6 landen om samen te werken. Dat waren Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië. Deze landen maakten afspraken. Ze gingen met elkaar samenwerken. Deze landen gingen kolen en staal aan elkaar verkopen. Kolen en staal waren belangrijke producten voor een land. In 1957 werden nieuwe afspraken gemaakt.De landen gingen de samenwerking uitbreiden. Ze gingen ook samenwerken op het gebied van landbouw.
Boeren in deze landen kregen hulp van Europa. Door deze hulp zouden boeren in Europa meer voedsel zoals graan, boter en kaas maken.  De samenwerkende landen werden nu de Europese Unie genoemd. De samenwerking werd een succes.

Andere landen in Europa wilden ook lid worden. Engeland, Denemarken en Ierland werden in 1973 lid. Later werden ook Griekenland, Spanje, Portugal, Zweden, Oostenrijk, Finland lid. In 2007 bestond de Europese Unie uit 25 landen.

Tot 1 januari 2002 had ieder land zijn eigen geld. Nederland had de gulden. Duitsland had de mark. Als in ieder land ander geld wordt gebruikt, is de handel tussen landen moeilijk. Daarom werd in de meeste landen van de Europese Unie de euro ingevoerd. Dat gebeurde op 1 januari 2002.

Tot 1995 werd het paspoort bij iedere grens in Europa gecontroleerd. Soms moest je bij de grens lang wachten. In 1995 werd de controle bij de grenzen afgeschaft. Je hoefde je paspoort niet meer te laten zien. Nu kun je gemakkelijk en snel naar een ander land binnen Europa reizen.  Europa is belangrijk voor Nederland.

Nederland is een klein land en heeft de samenwerking met andere landen nodig. Dankzij de handel met het buitenland hebben veel mensen in Nederland werk. Niet iedereen in Nederland is blij met de Europese Unie. Ze vinden teveel landen lid  zijn geworden van de Europese Unie. En ze vinden dat alles in de winkel door de euro te duur is geworden.

Woorden:

voorbij: afgelopen
beide: alle twee
omgekomen: dood gegaan
verwoest: helemaal kapot gemaakt
beslissen: een besluit nemen, zeggen dat je iets gaat doen

Kolen: een soort zwarte stenen. Ze werden vroeger vaak gebruikt voor verwarming.  Zie ook de foto:
Afbeeldingsresultaat voor kolen
Staal: een soort metaal. Het wordt vaak gebruikt bij de bouw van bruggen, fabrieken e.d. Zie ook de foto:

Afbeeldingsresultaat voor staal
uitbreiden: groter maken
voedsel: dingen om te eten
de handel: het kopen en verkopen van producten
de euro invoeren: de euro het nieuwe geld maken