D66

Bron voor de tekst: verkiezingskrant gewone taal, ProDemos; bron voor de foto: wikipedia.org; foto gemaakt door Pepijn Leupen (rights: D66)

Democraten 66

Lijsttrekker: Alexander Pechtold

D66 vindt dat mensen eigen keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld over het einde van hun leven: euthanasie moet voor meer mensen mogelijk zijn, vindt D66.
Iedereen moet zich thuis voelen in Nederland. Ook buitenlanders die in Nederland komen wonen.
Er zijn nu te weinig leraren. Het is belangrijk dat meer mensen leraar willen worden. Er moet meer geld naar onderwijs. D66 is voor meer samenwerking in Europa.

D66 heeft bij de verkiezingen 7 zetels gewonnen. Ze hebben nu 19 zetels.