Meer thuis werken

Lees eerst de tekst.   Maak dan de opdrachten. Druk ook de tekst af.

opdracht 1      opdracht 2       opdracht 3           luisteren

druk de tekst af

………………………………………………………………………………………………

Minder werken van 9 uur tot 5 uur

Minder Nederlanders werken van 9 uur ‘s ochtends
tot 5 uur ‘s middags.
Nu werken meer mensen ‘s avonds.
Of mensen beginnen pas om 11 uur ‘s ochtends.
Steeds meer mensen werken thuis.
Thuis werken is makkelijk.
Je hoeft niet in de auto naar je werk te rijden.
Veel mensen hebben een computer.
Met een computer kan je thuis werken.

woordenlijst:
minder = niet zo veel als eerst
‘s ochtends =  in de ochtend
‘s middags  = in de middag
‘s nachts  = in de nacht
pas om 11 uur: 11 uur is laat
beginnen = starten
hoeft .. niet = je moet niet
makkelijk = niet moeilijk