Nederlanders leven gezonder

Lees eerst de tekst.   Maak dan de opdrachten.  Druk ook de tekst af

opdracht 1       opdracht 2     opdracht 3     opdracht 4     opdracht 5

druk te tekst af          druk de vragen af          luisteren

………………………………………………………………………………………………….

Nederlanders leven gezonder  (naar: start!-krant maart 2006)

Nederlanders leven weer iets gezonder dan vroeger.
Ze bewegen bijvoorbeeld meer. En ze roken iets minder.
Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS.
Het CBS is een belangrijk onderzoeks-bureau in Nederland.

Dik
Een tijd lang hoorde je steeds dat Nederlanders te dik zijn.
Maar nu neemt het aantal dikke Nederlanders langzaam af.
Vooral mensen tussen 20 en 35 jaar hebben steeds vaker een gezond gewicht.

bewegen is gezond 
bewegen is gezond

Bewegen
Ook bewegen veel Nederlanders nu genoeg.
Het is goed voor je lichaam als je ongeveer een ½ uur per dag beweegt.
Nederlanders fietsen en lopen  bijvoorbeeld vaak.
Of ze sporten.
Bijvoorbeeld hardlopen of trainen in de sportschool.

Jongeren
Alleen veel jongeren bewegen nog niet genoeg.
Vooral kinderen tussen 12 en 18 jaar zouden meer moeten sporten.

Roken
Verder roken Nederlanders steeds minder.
Omdat het gezonder is. Maar ook omdat sigaretten steeds duurder worden.
En omdat je op steeds minder plekken mag roken.
In kantoren is roken bijvoorbeeld verboden.

roken is ongezond
roken is ongezond

4 miljoen
Op dit moment roken ongeveer 4 miljoen Nederlanders.
In 2001 waren dat er nog 4 ½ miljoen.
In totaal roken we nog steeds 25 miljard sigaretten per jaar.

woordenlijst:
bewegen = sporten – lopen – fietsen – …
blijkt = kan je lezen
onderzoek = informatie zoeken
het gewicht = wegen – 10 kilo is een gewicht
vooral = het meest – vee