rij 80 km voor een beter milieu

Lees eerst de tekst.   Maak dan de opdrachten. Druk ook de tekst af.

opdracht 1      opdracht 2      opdracht 3      opdracht 4     opdracht 5

druk de tekst af                druk de vragen af                        luisteren

………………………………………………………………………………………………….

Rij 80 km voor een beter milieu  (naar: start!-krant december 2006)

In Nederland is de lucht op veel plaatsen vies.
Dat komt vooral door het verkeer.
Uit auto’s komen ongezonde gassen.
Die gassen zijn niet alleen slecht voor het milieu.
Mensen ademen de vieze lucht in.
Daarom is het belangrijk dat de lucht schoner wordt.

Auto’s
Op de snelweg mag je meestal 100 of 120 kilometer per uur rijden.
Maar het is beter voor het milieu als auto’s minder hard rijden.
Daarom mogen auto’s op sommige plekken nu nog maar
80 kilometer per uur rijden.

Actie
De minister van Verkeer en Waterstaat is een actie gestart.
De actie heet: “Rij schoner, rij 80 in z’n 5”.
Bij 80 kilometer kun je dan het best in de 5e versnelling rijden.
De auto verbruikt dan minder brandstof.
En uit de auto komen minder gassen.
Ook maakt de auto minder geluid.

Steden
Er zijn 5 plekken waar je nu nog maar 80 kilometer mag rijden.
Ze liggen vlakbij de grote steden.
De regel geldt bijvoorbeeld op de A10 bij Amsterdam.
En op de A12 bij Utrecht en bij Den Haag.

Files
In de buurt van deze snelwegen wonen veel mensen.
Een schonere lucht is op die plekken belangrijk.
De minister hoopt dat daar nu ook minder files komen.
En dat het veiliger wordt om er te rijden.

Controle
Op de stukken snelweg wordt streng gecontroleerd.
Als een automobilist te hard rijdt,
krijgt hij of zij een boete.
Boven de weg hangen camera’s.
Die camera’s zien hoe hard alle auto’s rijden.

woordenlijst:
het milieu:  de wereld waarin wij wonen
het verkeer: de auto’s op de weg
vies: niet schoon
gassen: rook
ademen: mensen ademen lucht in hun longen
de versnelling: een auto heeft 5 versnellingen
verbuiken: gebruiken
brandstof: benzine
maar: niet veel (Hij rijdt maar 80 kilometer.)
geluid: lawaai
steden: meervoud van stad
de regel geldt: de beslissing van de minster is ..
streng: goed en veel
automobilist: chauffeur van een auto
boete: een geldstraf / een boete betalen