Het jaar van Rembrandt

Lees eerst de tekst.   Maak dan de opdrachten. Druk ook de tekst af.

opdracht 1       opdracht 2        opdracht 3       opdracht 4       opdracht 5

druk de tekst af               druk de vragen af                               luisteren

……………………………………………………………………………………………………

Het jaar van Rembrandt  (naar: start!-krant januari 2006)

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Rembrandt werd geboren.
Rembrandt is een van de bekendste Nederlandse schilders.

Bekend
Rembrandt werd op 15 juli 1606 geboren in Leiden.
Van zijn ouders moest hij naar de universiteit.
Maar Rembrandt wilde liever schilder worden.
Hij werd al snel een bekende schilder in Nederland.
In totaal maakte hij 600 schilderijen en 3000 tekeningen.
Rembrandt overleed in 1669 in Amsterdam.

Populair
Ook na zijn dood bleven de schilderijen van Rembrandt populair.
Mensen uit alle landen komen nu naar het rijksmuseum.
Zij willen daar De Nachtwacht zien.

Nachtwacht
De nachtwacht is het bekendste schilderij van Rembrandt.
Het is een groot schilderij waarop schutters te zien zijn.
Schutters waren een soort soldaten.
Zij moesten de stad beschermen.

Museum
Dit jaar zijn er over Rembrandt veel tentoonstellingen.
Die tentoonstellingen zijn niet alleen in het Rijksmuseum.
Maar ook bijvoorbeeld in het Rembrandthuis in Amsterdam.
In dit huis woonde Rembrandt vroeger.

    nachtwacht  De Nachtwacht
woordenlijst:
de schilder: iemand die schilderijen maakt
bekend: veel mensen kennen je
overleed: ging dood
populair: bekend – veel mensen willen het zien
schutters: soldaten van vroeger
beschermen: een land of stad beschermen tegen een vijand