Wat is een depressie?

Lees eerst de tekst.   Maak dan de opdrachten. Druk ook de tekst af.

opdracht 1        opdracht 2        opdracht 3        opdracht 4        opdracht 5

druk de tekst af                  druk de vragen af                               luisteren

………………………………………………………………………………………………………………..

Wat is een depressie?  (naar: start!-krant december 2006)

Iedereen voelt zich wel eens verdrietig. Of somber.
Zeker nu het bijna winter is. Buiten is het koud.
En het regent of het sneeuwt.

Somber
De meeste mensen voelen zich maar even verdrietig of somber.
Maar bij sommige mensen gaat het niet snel over.
Ze blijven zich maar rot voelen.
Ze hebben een depressie.

Geen zin
Mensen met een depressie hebben nergens zin in.
Ze kunnen niet meer blij zijn en huilen veel.
Ook slapen ze vaak slecht. En ze hebben geen zin in eten.

Familie
Een depressie krijg je meestal niet zomaar.
Is je vader of je moeder depressief geweest ?
Dan heb je een grotere kans om ook depressief te worden.
In sommige families komen depressies vaker voor dan in andere.

Verdriet
Een depressie kan ook ontstaan door een verdrietige gebeurtenis.
Als bijvoorbeeld een familielid is overleden.
Of als je bent ontslagen.

Onzeker
Tenslotte ligt het ook aan jezelf.
Sommige mensen voelen zich bijvoorbeeld heel onzeker.
Ze vinden het moeilijk om problemen op te lossen.
Of ze zijn bang om iets fout te doen.
Deze mensen kunnen eerder een depressie krijgen dan andere mensen.

Praten
Wat doe je als je een depressie hebt ? Het is belangrijk om erover te praten.
Bijvoorbeeld met je huisarts of een psycholoog.
Of iemand anders die je vertrouwt.

Medicijnen
Er bestaan ook medicijnen tegen depressies. Deze medicijnen heten “antidepressiva”.

Ze zorgen ervoor dat iemand zich minder somber voelt.

Winterdepressie
In de winter raken meer mensen depressief dan in de zomer.
Waarschijnlijk ontstaat een winterdepressie omdat
er in de winter minder zonlicht is.
In de hersenen worden stoffen gemaakt.
Stoffen die zorgen dat je slaperig wordt.
Deze stoffen worden alleen gemaakt als het buiten donker is.
In de winter is het overdag donker.
De hersenen maken dan meer slaapstoffen.
Daardoor voel je je overdag moe. En je hebt dan nergens zin in.

 

woordenlijst:
somber = niet blij (verdrietig)
rot voelen = niet blij zijn
de kans = een grote kans = het is bijna zeker
onzeker zijn = bang zijn
de gebeurtenis = iets gebeurt / de situatie
vertrouwen = je gelooft in iemand
waarschijnlijk = het is bijna zeker
de hersenen = zitten in je hoofd; je denkt ermee