Nieuwe planten en dieren

Lees eerst de tekst.   Maak dan de opdrachten. Druk ook de tekst af.

opdracht 1      opdracht 2      opdracht 3      opdracht 4      opdracht 5

druk de tekst af                  druk de vragen af                    luisteren

………………………………………………………………………………………………….

Nieuwe planten en dieren  (naar: start!-krant maart 2006)

Apen, koeien en katten zijn bekende dieren.
Ze komen overal in de wereld voor.
En zo zijn er ook veel bekende planten en bomen, zoals een dennenboom of een lavendelplant.
Maar af en toe ontdekken onderzoekers nieuwe
dieren en planten.
Nog nooit heeft iemand zo’n plant of dier gezien.
En niemand wist dat ze bestonden.

Nieuw-Guinea
Vorige maand zijn op 2 plekken nieuwe planten en dieren ontdekt.
In het land Nieuw-Guinea bijvoorbeeld.
Nieuw-Guinea ligt in Azië, vlakbij het land Indonesië.
De nieuwe planten en dieren zijn ontdekt in een jungle.

Jungle
In deze jungle was nog nooit iemand geweest.
Er wonen geen mensen en er zijn geen wegen.
De   bomen  staan zo dicht op elkaar,
dat eigenlijk niemand er kan komen.
Ook is het er erg mistig.
Toch is het onderzoekers gelukt om in de jungle te komen.

Vogels
De onderzoekers ontdekten er allerlei nieuwe dieren en planten.
Bijvoorbeeld een nieuwe soort vogels.
Deze vogels heten honingeters.
Ook zagen de wetenschappers paradijsvogels in de jungle.
Dat is heel bijzonder want iedereen dacht dat de paradijsvogel was uitgestorven.

Saba
Bij de Nederlandse Antillen zijn ook nieuwe planten
en dieren gevonden.
De Nederlandse Antillen bestaan uit een aantal eilanden, zoals Curaçao, Bonaire en Saba.
De nieuwe planten en dieren zijn gevonden in de zee, vlakbij het eiland Saba.
Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld nieuwe vissen.
De onderzoekers zijn erg blij met de ontdekkingen, vooral omdat de nieuwe soorten zo gezond zijn.
Dat komt doordat de zee bij Saba schoon is.
De planten en dieren hebben nog geen last van milieuvervuiling.

 Honingeter    Paradijsvogel
woordenlijst:
de koeien = meervoud van koe
dennenboom = een soort boom
lavendelplant = een soort plant
wist = verleden tijd van weten
ontdekken = zien
vlakbij = dichtbij
de jungle = een groot bos met veel bomen
mistig = je kan niet goed zien door de mist
onderzoekers = mensen die iets zoeken
dacht = verleden tijd van denken
uitgestorven = een dieren soort is dood en bestaat niet meer
eiland = land in water
gevonden = verleden tijd van vinden
bestonden = verleden tijd van bestaan (=zijn)
geen last hebben = het is geen probleem
milieuvervuiling = de lucht en het water zijn vies – vuil