Spreken 8 in een kledingzaak

Wat zeg je in een kledingzaak?
Begin bij oefening 1, dan oefening 2, enz.
oefening 1 printer   druk de oefening af
oefening 2
oefening 3

oefening 4