Niveau A1 - Inburgering - KNS Vraag 51 - 60

vraag 51: Mogen vrouwen kiezen met wie ze trouwen?

vraag 52: Mogen mannen met mannen trouwen?

vraag 53: Is er in Nederland één godsdienst of zijn er meer?

vraag 54: Controleert de regering de kranten en de televisie?

vraag 55: Heeft Nederland één of meer televisiezenders?

vraag 56: Mag  homoseksualiteit of is dat strafbaar?

vraag 57: Mag je in Nederland een wapen hebben?

een wapen

vraag 58: Is het besnijden van vrouwen toegestaan of is het strafbaar?

vraag 59: Mag een man een vrouw slaan?

vraag 60: Hebben alle mensen in Nederland hetzelfde geloof?

antwoord 51: Ja.
antwoord 52: Ja.
antwoord 53: Meer. Er zijn veel zenders.
antwoord 54: Nee.
antwoord 55: Meer.
antwoord 56:   Het mag. Het is niet strafbaar.
antwoord 57:   Normaal niet, alleen met een vergunning.
antwoord 58:   Het is niet toegestaan, het is strafbaar.
antwoord 59:   Nee.
antwoord 60:   Nee, er is vrijheid van godsdienst. Er zijn veel geloven.