Niveau A1 - Klanken - Combinaties

Hoe zeg je de combinaties van letters?
Klik op de blauwe knop om te luisteren.