Niveau A1 - Lezen - Tekst 10

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Een slang in de wc

Een inwoner in de stad Manchester heeft een slang in zijn badkamer gevonden.
De man is erg geschrokken.
Toch wist hij de slang van 3 meter te vangen.
De slang zat al wekenlang in het riool van het flatgebouw.
Andere bewoners hadden de slang al eerder gezien, in de wc in hun badkamer.
Volgens een medewerker van de dierenbescherming zitten kleine slangen wel vaker in het riool.
Maar een grote slang van 3 meter is wel bijzonder.


een slang in de wc

WoordBetekenis
Manchestereen stad in Engeland
de slang

geschrokken (schrikken)bang worden omdat er iets vreemds gebeurt, of omdat je iets vreemds hoort
de medewerkeriemand die daar werkt
de dierenbescherming

een organisatie die dieren helpt als ze ziek of in gevaar zijn.

wist (weet) te vangenhet lukte hem, hij probeerde het en het ging goed
het rioolde buizen van de wc
bijzonderniet normaal

Oefening 2