De verzorgingsstaat

  Nederland na 1945                                                            druk de tekst af

Het is 1945. De oorlog met Duitsland is afgelopen. De koningin en de regering komen terug naar Nederland..

Nederland is verzuild. Er zijn katholieken. Er zijn protestanten. Er zijn socialisten. De katholieken, protestanten en socialisten leven gescheiden. Ze werken niet goed samen.

Katholieken stemmen op een katholieke politieke partij. Katholieken gaan naar een katholieke school. En katholieken kijken naar de katholieke televisie. Protestanten hebben ook hun eigen televisie, school en politieke partij. En de socialisten hebben ook hun eigen televisie, school en partij.

Nederland is na de oorlog met Duitsland verwoest. Veel mensen hebben weinig geld.

Nederland moet worden opgebouwd. Er moet hard worden gewerkt. Er moet worden samengewerkt. Nederland heeft niets aan een ruzie tussen katholieken, protestanten en socialisten.

De regering moet het voorbeeld geven. De regeringen na 1945 worden geleid door Willem Drees. In de regering werken socialisten, katholieken en protestanten samen. Ze maken afspraken die goed zijn voor Nederland. Ze maken afspraken die goed zijn voor de economie van Nederland.

De lonen zijn laag. Nederland wordt opgebouwd en er is veel werk. Er is weinig werkloosheid.

Het is 1956. De AOW wordt ingevoerd door de regering van Drees. Alle mensen ouder dan 65 jaar krijgen een uitkering. Ze krijgen nu een  uitkering van de regering. De regering gaat voor de mensen zorgen.

 Drees

Nederland wordt een verzorgingsstaat. Alle mensen die niet kunnen werken, krijgen een uitkering. Oudere mensen krijgen vanaf 1956 een uitkering. Werklozen krijgen vanaf 1949 een uitkering. En mensen die niet kunnen werken door een ziekte krijgen vanaf 1967 een uitkering. Het recht op bijstand komt in 1965.