Niveau A2 - Lezen - Tekst 6

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Rij 80 km voor een beter milieu

Rij 80 km voor een beter milieu(1)

In Nederland is de lucht op veel plaatsen vies. Dat komt door fabrieken, maar vooral door het verkeer(2). Uit auto’s komen uitlaatgassen(4). Dat zijn ongezonde gassen. Die gassen zijn niet alleen slecht voor het milieu: mensen ademen(5) de vieze(3) lucht in. Vooral voor baby’s, oude mensen en mensen met astma is dat ongezond. Daarom is het belangrijk dat de lucht schoner wordt.

Uit auto’s komen uitlaatgassen…

Langzamer en schoner rijden
Op de snelweg mag je meestal 100 of 120 kilometer per uur rijden. Maar het is beter voor het milieu als auto’s minder hard rijden. Daarom mogen auto’s op sommige plekken maar 80 kilometer per uur rijden. Bij 80 kilometer kun je dan het best in de 5e versnelling(6) rijden. De auto verbruikt(7) dan minder benzine. En uit de auto komen minder uitlaatgassen. Ook maakt de auto minder geluid(8). Maar nog beter is het natuurlijk om een schone auto te kopen. Electrische auto’s zijn bijvoorbeeld heel schoon.

Steden(9)
Op de normale wegen buiten de stad mag je vaak maximaal 80 km per uur rijden. Maar er zijn ook een paar plekken op de snelweg(10) waar je maar 80 kilometer mag rijden. Die plekken liggen in of dichtbij de grote steden, bijvoorbeeld op de A10 bij Amsterdam, op de A12 bij Den Haag en op de A20 bij Rotterdam.

Files(11)
In de buurt van deze snelwegen wonen veel mensen. Een schonere lucht is daarom op die plekken belangrijk. Ook zijn er minder files als iedereen daar 80 kilometer rijdt. En, ook belangrijk: het is veiliger(12), want er zijn minder ongelukken.

Controle
Op de stukken snelweg wordt streng gecontroleerd(13). Als een automobilist(14) te hard rijdt, krijgt hij of zij een boete(15). Boven de weg hangen camera’s. Die camera’s zien hoe hard alle auto’s rijden.

Op de snelweg wordt streng gecontroleerd!

 
 

WoordBetekenis
1. het milieu
de wereld waarin wij wonen (bijvoorbeeld de lucht, de grond en het
water)
2. het verkeer
de auto’s, bussen, motoren etc. op de weg
3.  vies
niet schoon
4. uitlaatgassenrook die achter uit de auto’s komt
5. inademen

de lucht binnenkrijgen via je mond of je neus
(in je longen)

6. versnelling

een auto heeft 5 versnellingen

7. verbruiken
gebruiken
8. de auto maakt minder geluid
je hoort minder
9. steden
meervoud van stad
10. de snelweg
een weg alleen voor auto’s en motoren, waar je sneller mag rijden
11. de file
een rij auto’s die stilstaat of heel langzaam rijdt
12. veilig
niet gevaarlijk
13. streng controleren
goed en veel controleren
14. automobilist
chauffeur van een auto
15. de boete
als je geld moet betalen omdat je iets gedaan hebt dat niet mag

Oefening 2

Sluit Menu