Niveau A2 - Muziek - Liedje 3

Klik op de startknop en luister naar het liedje.
Geef antwoord op de vragen in Oefening 1 en 2.

Bij ons in de Jordaan - Johnny Jordaan

Oefening 1

 

Oefening 2

Oefening 3

Luister nog een keer naar het liedje en lees de tekst. 
Geef daarna antwoord op de vragen in Oefening 3.

Oefening 4

Bij ons, in de Jordaan1
zing je van hela, hola, holadiee.
Bij ons, in de Jordaan
zie je de jongens en de meiden dansen gaan.
Bij ons, in de Jordaan
waar de bloemen voor de ramen staan
en de Amsterdamse humor2 nooit verloren gaat
zolang de lepel in de brijpot staat3.

licentie: Creative Commons, Bron: Ji-Elle [CC BY-SA 4Zolang de lepel in de brijpot staat…

In Amsterdam heb ik mijn hart verloren4,
als ouwe toffe jongen5 zo recht uit de Jordaan.
Daar ben ik in een keldertje6 geboren,
en ik ga er mijn hele leven beslist niet7 meer vandaan.
Bij ons, in de Jordaan…

Daar ben ik in een keldertje geboren…

We voelen ons verbonden met elkander8,
want zit je in de zorgen of in de ratsmodee9,
dan helpt de een zoveel hij kan een ander.
Zo zijn de Jordanezen10, ze leven met je mee11!
Bij ons, in de Jordaan…

Bij ons, in de Jordaan…

1. de Jordaan : een buurt in Amsterdam. In de Jordaan woonden vroeger veel
arme mensen, maar het was er wel heel gezellig.
2. de humor : de grapjes
3. zolang de lepel in de brijpot staat : zolang we genoeg te eten hebben
4. aan A’dam heb ik mijn hart verloren : ik houd van Amsterdam
5. ouwe toffe jongen : goede oude vriend, heel gezellige man
6. een keldertje : een kamer helemaal onder in het huis. De kelder is vaak onder de grond. Vroeger woonden de armste mensen daar.
7. beslist niet : echt niet, zeker niet
8. elkander : elkaar
9. de ratsmodee : de problemen
10 de Jordanezen : de mensen uit de Jordaan
11 ze leven met je mee : ze proberen je echt te helpen; jouw zorgen zijn ook hún zorgen

Luister nog een keer naar het liedje.
Vul de woorden in (let op: de eerste letter staat er al).
Tip: klik op ‘Pauze’ als je een woord wilt invullen!

Oefening 5

Sluit Menu