Niveau A2 - Spreken - Les 3

Je oefent vragen voor het inburgeringsexamen op niveau A2.