Niveau B1 - Lezen - Tekst 2

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Nieuwe planten en dieren

Apen, koeien en katten zijn bekende dieren: ze komen op veel plaatsen in de wereld voor.
En zo zijn er ook veel bekende planten en bomen, zoals een dennenboom of een lavendelplant. Maar af en toe ontdekken onderzoekers nieuwe dieren en planten; planten en dieren die nog nooit iemand heeft gezien. En niemand wist dat ze bestonden.

  de dennenboom en de lavendelplant

Nieuw-Guinea
De laatste jaren zijn op veel plekken nieuwe planten en dieren ontdekt. In het land Nieuw-Guinea bijvoorbeeld. Nieuw-Guinea ligt in Azië, vlakbij het land Indonesië. De nieuwe planten en dieren zijn ontdekt in een jungle.
In deze jungle was nog nooit iemand geweest. Er wonen geen mensen en er zijn geen wegen. De bomen staan zo dicht op elkaar, dat eigenlijk niemand er kan komen.
Ook is het er erg mistig. Toch is het onderzoekers gelukt om in de jungle te komen.

Vogels
De onderzoekers ontdekten er allerlei nieuwe dieren en planten. Bijvoorbeeld een nieuwe soort vogels: de honingeters.
Ook zagen de wetenschappers paradijsvogels in de jungle. Dat is heel bijzonder want iedereen dacht dat de paradijsvogel was uitgestorven.        

       honingeter                                    


paradijsvogel  

Saba
Bij de Nederlandse Antillen zijn ook nieuwe planten en dieren gevonden. De Nederlandse Antillen bestaan uit zes eilanden in de Caraïbische Zee (tussen Noord- en Zuid Amerika): de ‘abc-landen’ Aruba, Bonaire en Curaçao, en de ’s-Landen’: Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De nieuwe planten en dieren zijn gevonden in de zee, vlakbij het eiland Saba. Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld nieuwe vissen.
De onderzoekers zijn erg blij met de ontdekkingen, vooral omdat de nieuwe soorten zo gezond zijn. Dat komt doordat de zee bij Saba nog vrij schoon is. De planten en dieren hebben dus nog weinig last van milieuvervuiling.

de Nederlandse Antillen (Saba ligt in de bovenste rode cirkel)

 

WoordBetekenis
1   het komt voor het is daar, je kunt het daar vinden
2  iets ontdekken iets nieuws zien of vinden
3  onderzoekersmensen die bij de universiteit of een andere organisatie werken, en die informatie over iets zoeken en dat publiceren
4   wist

verleden tijd van weten

5  bestondenverleden tijd van bestaan
6   vlakbijheel dichtbij
7   de jungleeen groot bos met veel bomen
8. mistig


Je kan niet goed zien door de mist.

9   dachtverleden tijd van denken
10 uitgestorven zijnals een dierensoort niet meer bestaat omdat alle dieren van die soort dood zijn
11 het eiland


(deel van) een land dat helemaal in het water ligt

12 vrij schoonniet een beetje, best wel schoon
13 geen last hebben vanhet is geen probleem
14 milieuvervuilingDat de lucht, het water en de grond vies zijn.

Oefening 2

Oefening 3

Lees de tekst hieronder. lees daarna de info hiernaast, klik op start en geef antwoord op de vragen.

Katten zijn bekende dieren.
Ze (1) komen overal voor.
Af en toe ontdekken onderzoekers nieuwe dieren.
In Nieuw-Guinea bijvoorbeeld.
Daar (1) zijn nieuwe dieren ontdekt.
Ze (2) zijn in de jungle ontdekt.
Daar (2) wonen bijna geen mensen.
Ook is het er mistig.
Onderzoekers ontdekten er de paradijsvogel.
Dat is heel bijzonder.
Iedereen dacht dat deze vogel was uitgestorven.

Oefening 4

Sluit Menu