Niveau B1 - Lezen - Tekst 4

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Wat is kernenergie?

Je hebt overal elektriciteit voor nodig.  Voor treinen en vliegtuigen, voor ziekenhuizen, maar ook voor je computer en de televisie. Die elektriciteit wordt opgewekt in elektriciteitscentrales. Vroeger werden vooral kolen, olie en gas gebruikt om elektriciteit op te wekken. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wordt ook kernenergie gebruikt.

Uranium
Maar wat is kernenergie precies? Kernenergie krijg je door de kern van een atoom van de stof uranium te splitsen. Ieder atoom heeft een kern. In de kern zitten nog kleinere deeltjes. Uranium heeft 235 kerndeeltjes.


een uraniumatoom, met binnenin de kern*

Wat gebeurt er als je een uraniumkern splitst?
Uraniumkernen zijn heel kleine deeltjes met heel grote krachten. Als je ze splitst komt er energie vrij in de vorm van warmte. Daarbij kan uit een klein beetje uranium al een heleboel energie komen. Er komt namelijk heel veel warmte vrij bij de splitsing. Deze energie wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.


Kernenergie krijg je door de splitsing van een uraniumkern*

Kerncentrales
Kernenergie wordt opgewekt in een kerncentrale. In de hele wereld zijn ongeveer 450 kernenergiecentrales. Ongeveer 10% van alle elektriciteit wordt opgewekt met kernenergie. Nederland heeft ook een kerncentrale. Deze centrale staat in de plaats Borssele, in Zeeland.

Voordelen
Met een heel klein beetje uranium krijg je een heleboel energie. Een ander voordeel is, dat bij de splitsing van uranium geen afvalstoffen in de lucht terechtkomen. Bij andere energiecentrales komen er wel zulke stoffen in de lucht. Bijvoorbeeld bij kolen of olie: daar zitten veel afvalstoffen, zoals CO2, in de rook uit de schoorstenen.

Nadelen
Kernenergie heeft ook een groot nadeel: als uranium is gebruikt in een centrale is het radioactief. Dat betekent dat het kleine deeltjes uitstraalt. Je kan deze deeltjes niet zien, maar ze zijn erg gevaarlijk en maken mensen en dieren ziek. Je kunt er bijvoorbeeld kanker van krijgen. Het gebruikte uranium is dus zeer gevaarlijk afval. Het moet duizenden jaren bewaard worden in dikke bunkers of diep onder de grond. Ook zijn er in het verleden wel ongelukken gebeurd met kerncentrales. Een bekend voorbeeld is de ramp met de Russische centrale in Tsjernobyl in 1986. Een ander voorbeeld is de ramp in Fukushima in Japan, in 2011. Daarom zijn er veel protesten tegen kernenergie. Sommige landen willen in de toekomst al hun kerncentrales sluiten. Duitsland bijvoorbeeld wil vanaf 2022 kernenergievrij zijn.

 

de opslag is een probleem…    er zijn veel protesten


* Copyright afbeelding: CC BY-SA 2.0 uk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=717185

WoordBetekenis
1  overal … voor

voor alles

2  elektriciteit opwekken elektriciteit produceren, elektriciteit maken
3  kolenzwarte stenen die als  brandstof gebruikt worden
4  de kernhet deel dat binnenin (in het midden) zit
5  het atoomde kleinste deeltjes van een stof (in een atoom zitten ook weer kleinere deeltjes: elektronen en de kern, maar als je een atoom splitst, is het niet meer dezelfde stof)

een atoom, met binnenin de kern (rood en blauw), en daar omheen de elektronen (grijs)
6  uraniumbrandstof in een kerncentrale
7  splitsen
breken, delen
8. de energie

elektriciteit / warmte

9  het voordeeleen positief punt, iets goeds
10 afvalstoffende dingen die overblijven als je iets produceert, en die je niet meer kunt gebruiken; bijvoorbeeld de rook van auto’s en fabrieken. Afvalstoffen zijn vaak slecht voor het milieu.
11 het nadeel

een negatief punt, iets slechts

12 de bunkereen gebouw met dikke muren, vaak onder de grond. Bunkers voor de opslag van radioactief afval zitten meestal heel diep onder de grond.
13 de ramp

een (heel) groot ongeluk

14 de opslag

het bewaren

Oefening 2

Oefening 3

Sluit Menu