Niveau B1 - Muziek - Liedje 5

Klik op de startknop en luister naar het liedje.
Geef antwoord op de vragen in Oefening 1.

Gestreeld en Gekrast - Alex Roeka

Oefening 1

Oefening 2

Alex Roeka (foto: copyright Steven Trooster – Flickr)

Luister nog een keer naar het liedje en lees de tekst. 
Geef daarna antwoord op de vragen in Oefening 3.

Oefening 3

Ik was een kind dat keek naar de wolken
Schepen op een glanzende1 zee
Hoog door het vuur van de hemel
En ik wist: eens ga ik mee

Schepen op een glanzende zee…

Ik heb mijn kleine stad verlaten
Me van mijn wortels2 losgescheurd3
En nu, al die jaren later
Vraag ik me af wat er is gebeurd

Gestreeld4 en gekrast5 door de liefde
Gestreeld en gekrast door de tijd
Gestreeld en gekrast door het leven
Dat speelt met je dromen
Gestreeld en gekrast

Gestreeld…
en gekrast…

 

 

 

 

 

Ik heb de hoge berg beklommen
De mensen als mieren6 zien gaan
En daar op de top begrepen:
Nee, ik ontkom7 er niet aan

Ik heb het kronkelpad8 gelopen
Door het gruis9 en door het gras
Als het spoor10 verdwijnt in de avond
Dan wordt het stil en voel je het pas

Als het spoor verdwijnt in de avond…

Gestreeld en gekrast door de liefde
Gestreeld en gekrast door de tijd
Gestreeld en gekrast door het leven
Dat speelt met je dromen
Gestreeld en gekrast

Wat moet je doen als de nacht gaat spoken
Met wat je onderweg verloor
Als de mooie woorden zijn vervlogen11?
Vergeet en ga maar weer door

Gestreeld en gekrast door de liefde
Gestreeld en gekrast door de tijd
Gestreeld en gekrast door het leven
Dat speelt met je dromen
Gestreeld en gekrast

Luister nog een keer naar het liedje.
Vul de woorden in (let op: de eerste letter staat er al).
Tip: klik op ‘Pauze’ als je een woord wilt invullen!

Oefening 4