Niveau B1 - Muziek - Liedje 5

Klik op de startknop en luister naar het liedje.
Geef antwoord op de vragen in Oefening 1.

Gestreeld en Gekrast - Alex Roeka

Oefening 1

Oefening 2

Alex Roeka (foto: copyright Steven Trooster – Flickr)

Luister nog een keer naar het liedje en lees de tekst. 
Geef daarna antwoord op de vragen in Oefening 3.

Oefening 3

Ik was een kind dat keek naar de wolken
Schepen op een glanzende1 zee
Hoog door het vuur van de hemel
En ik wist: eens ga ik mee

Schepen op een glanzende zee…

Ik heb mijn kleine stad verlaten
Me van mijn wortels2 losgescheurd3
En nu, al die jaren later
Vraag ik me af wat er is gebeurd

Gestreeld4 en gekrast5 door de liefde
Gestreeld en gekrast door de tijd
Gestreeld en gekrast door het leven
Dat speelt met je dromen
Gestreeld en gekrast

Gestreeld…
en gekrast…

 

 

 

 

 

Ik heb de hoge berg beklommen
De mensen als mieren6 zien gaan
En daar op de top begrepen:
Nee, ik ontkom7 er niet aan

Ik heb het kronkelpad8 gelopen
Door het gruis9 en door het gras
Als het spoor10 verdwijnt in de avond
Dan wordt het stil en voel je het pas

Als het spoor verdwijnt in de avond…

Gestreeld en gekrast door de liefde
Gestreeld en gekrast door de tijd
Gestreeld en gekrast door het leven
Dat speelt met je dromen
Gestreeld en gekrast

Wat moet je doen als de nacht gaat spoken
Met wat je onderweg verloor
Als de mooie woorden zijn vervlogen11?
Vergeet en ga maar weer door

Gestreeld en gekrast door de liefde
Gestreeld en gekrast door de tijd
Gestreeld en gekrast door het leven
Dat speelt met je dromen
Gestreeld en gekrast

1. glanzend : lichtgevend, licht reflecterend
2. wortels : – Het deel van een plant dat onder de grond zit, en waarmee de plant
                            water en voedsel uit de grond haalt
                         – (voor mensen) de mensen, de omgeving, de cultuur of het land waar je
                            geboren bent
3. zich losscheuren : Jezelf pijn doen door je los te maken van iets.

Losgescheurd van mijn wortels…

4. strelen : liefdevol met je hand over de huid of het haar van iemand gaan.
5. krassen : hard met je nagels over de huid gaan, zodat er rode strepen op komen.
6. mieren : kleine insecten die in een kolonie wonen

De mensen als mieren zien gaan…

7. ontkomen aan : iets slechts of gevaarlijks niet hoeven meemaken
(Engels: escape from)
8. het kronkelpad : een klein weggetje, dat niet recht is maar veel bochten heeft
9. het gruis : steentjes die héél klein geworden zijn

Het kronkelpad door het gruis…


10. het spoor : een heel klein pad, een plaats waar mensen hebben gelopen (Engels: track)
11. vervlogen : helemaal weg, door de wind meegenomen.

Luister nog een keer naar het liedje.
Vul de woorden in (let op: de eerste letter staat er al).
Tip: klik op ‘Pauze’ als je een woord wilt invullen!

Oefening 4