Niveau B2 - Muziek - Liedje 1

Klik op de startknop en luister naar het liedje.
Geef antwoord op de vragen in Oefening 1.

De Burgerij - Jacques Brel

Oefening 1

Oefening 2

Bron: nationaal archief. Auteur: Jac. de Nijs / Anefo

Luister nog een keer naar het liedje en lees de tekst. 
Geef daarna antwoord op de vragen in Oefening 3.

Oefening 3

Dronken, dol1 en dwaas2 beet ik in mijn bier, bij de dikke Sjaan uit Montferland.
Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met Pier en sprong er aardig uit de band3.

Die Klaas, hij voelde zich een Dante4, die Pier wou Casanova5 zijn,
en ik, de super-arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn.

En om twaalf uur, als de burgertroep6 huisging uit hotel “De Goudfazant”,
dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand:

Dan scholden wij ze poep…

Burgerij, mannen van ’t jaar nul, vette burgerkliek, vette vieze varkens!
Burgerij, tamme7 zwijnen8spul, al wie burger is, is een ouwe …

Dronken, dol en dwaas beet ik in mijn bier bij de dikke Sjaan uit Montferland.
Ik dronk een vat9 met Klaas, ik dronk een fust9 met Pier en sprong er heftig uit de band

Klaas, Dante, danste als m’n tante, en Casanova was te bang,
maar ik, de super-arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang.

En om twaalf uur, als de burgertroep huisging uit hotel “De Goudfazant”,
dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand:

Burgerij …

Elk instinct de baas, zoek ik mijn vertier10 ’s avonds in hotel “De Goudfazant”
met meester doctor11 Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant.

Met meester doctor Klaas…
en met notaris Pier…

 

En Klaas citeert12 eens wat uit Dante, of Pier haalt Casanova aan12
en ik, ik bleef de super-arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan.

Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die tssss … Sjaan uit Montferland
een hele troep gespuis13, dronken van al ’t bier, dat zingt dan van

Burgerij, mannen van ’t jaar nul, vette burgerkliek, vette vieze varkens,
ja meneer de brigadier14, dat zingen ze!
Burgerij, tamme zwijnenspul, al wie burger is, is een ouwe …

Luister nog een keer naar het liedje.
Vul de woorden in (let op: de eerste letter staat er al).
Tip: klik op ‘Pauze’ als je een woord wilt invullen!

Oefening 4