Level A1 - Music - Nr. 5

Click on the start button and listen to the song.
Then answer the questions in Exercise 1
and 2

Astronaut - Spinvis

Exercise 1

Exercise 2

Listen to the song again and read the lyrics.
Then answer the questions in Exercise 3.

Exercise 3

Goeie reis,
je hebt nu geen gewicht1.
Astronaut,
ga sneller dan het licht.
De planeten zingen zacht,
van het wonder2 dat je wacht.
Kijk niet om3, ga steeds vooruit4.

De planeten zingen zacht…

Goeie reis en hou je haaks5 en kijk goed uit…

Astronaut,
astraal verzilverd6 kind.
Astronaut,
door duisternis omringd7.
En als je soms verdwaalt8,ga rechtdoor en wees niet bang.
Geef de liefde wat ze vraagt,
eet de vruchten die ze draagt9.
Kijk niet om, ga steeds vooruit.

Goeie reis en hou je haaks en kijk goed uit…

Astronaut…

Listen to the song again.
Enter the words (note: the first letter is already there).
Tip: click on ‘Pause’ if you want to enter a word!

Exercise 4