Level A1 - Music - Nr. 7

Click on the start button and listen to the song.
Then answer the questions in Exercise 1
and 2

Ronnie gaat naar huis (Ronnie is going home) - Spinvis

Exercise 1

Exercise 2

Listen to the song again and read the lyrics.
Then answer the questions in Exercise 3.

Exercise 3

Ronnie gaat naar huis
kijk maar in zijn tas
een cassette en de schelpen1 uit zijn la2.
Het ging een tijdje slecht
maar dat is nou voorbij3.
Heb je het al gehoord?
Ronnie gaat naar huis.
Zijn glimlach4 maakt het zomer voor altijd.
Kijk maar op de lijst
Ronnie gaat naar huis

De cassette en de schelpen uit zijn la…
Kijk maar op de lijst…

De gaten5 in de muur
de poster van Parijs
soep om 12 uur
en heel de dag tv
Ronnie weet heel goed
hoe de nachten kunnen zijn
als je met tellen6 bent gestopt

Ronnie gaat naar huis
en ’s avonds naar het strand
en de schaduw7 die zich Ronnie noemde
was een andere man.
Het spook8 is uit zijn hoofd
ik zei toch dat het kon.
Misschien dat hij nog belt
maar dat zal waarschijnlijk9 niet
kijk maar hoe hij loopt
Ronnie gaat naar huis…

Het spook is uit zijn hoofd…

en als de bus dan stopt
zal de maan van zilver zijn
wordt het zomer voor altijd
in het huis waar Ronnie woont

Listen to the song again.
Enter the words (note: the first letter is already there).
Tip: click on ‘Pause’ if you want to enter a word!

Exercise 4