Facebooklessen van Ad Appel

Kan je (nog) niet naar school? Kijk dan naar de facebooklessen van Ad Appel.

 www.openleercentrum.com

Openleercentrum.com is een website met links naar materiaal voor het leren van Nederlands, computervaardigheden, solliciteren, rekenen en nog veel meer.

www.melkwegplus.nl

Melkweg is een stichting die materialen ontwikkelt voor onderwijs aan laaggeletterde anderstaligen. Het materiaal kan op hun site gedownload worden.
Ook verzorgt de Stichting Melkweg trainingen.

www.adappel.nl

Ad Appel Taaltrainingen geeft cursussen op elk niveau. De cursisten krijgen zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding.

 

www.basisexameninburgering.nl

De website van Ad Appel om te oefenen voor het basisexamen inburgering op niveau A1.