Wilt u mede mogelijk maken dat nt2taalmenu.nl goed en gratis lesmateriaal via internet blijft aanbieden? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Nt2taalmenu.nl ontvangt geen subsidie, draait op vrijwilligers en is voor zijn inkomsten afhankelijk van reclame-inkomsten en de goede gaven van sympathisanten. Ons budget is dus erg krap, en elke bijdrage is welkom en wordt meteen omgezet in het verbeteren en uitbreiden van de site.

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL64 TRIO 0254669379 ten name van Stichting Taalmenu te Amsterdam, onder vermelding van: gift nt2taalmenu. Onze dank zal groot zijn!

Stichting Taalmenu heeft de ANBI-Status, behorende bij een algemeen nut beogende instelling.

Jaarrekening

Inhoudelijk jaarverslag

Beleidsplan

Statuten

Archief