Stichting Taalmenu

‘Echte democratie begint bij de vrije beschikbaarheid van kennis voor iedereen’ – Thomas Piketty


Stichting Taalmenu is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in oktober 2006. Het bestuur wordt gevormd door Sacha Saalbrink (penningmeester), Frans Snik (secretaris) en René den Nijs (voorzitter). De bestuursleden worden voor hun werk niet betaald; zij krijgen alleen een kleine onkostenvergoeding voor hun bestuurstaken.
Ons doel is een bijdrage leveren aan gratis educatie voor iedereen, met name voor iedereen die onze taal nog niet (genoeg) machtig is. In onze moderne kennismaatschappij zou iedereen toegang moeten hebben tot goed, maar gratis lesmateriaal om zichzelf te kunnen ontwikkelen en zijn of haar uitgangspositie in onze maatschappij te versterken.
Een van de kernactiviteiten van de stichting is de website nt2taalmenu.nl, een gratis website voor iedereen die graag Nederlands wil leren of met inburgeren aan de slag wil.
Sinds 2012 is ook de algemeen-ecucatieve website openleercentrum.com in de lucht, waarin links naar zo veel mogelijk educatief materiaal op allerlei gebied zijn opgenomen. Iedereen die iets wil leren, van analfabeet tot academicus, is hier welkom.
Verder organiseren wij in Amsterdam West het Open Leercentrum, met vestigingen in Bos en Lommer en de Spaarndammerbuurt. In Amsterdam Nieuw West heeft Stichting Taalmenu de Buurtschool voor Volwassenen opgericht, waar groepslessen worden gegeven. De Buurtschool voor Volwassenen is in 2015 als zelfstandige stichting verdergegaan, maar werkt nog steeds nauw samen met Stichting Taalmenu.

Stichting Taalmenu heeft expertise op het gebied van NT2-onderwijs en inburgering, ontwikkeling van lesprogramma’s, onderwijs computervaardigheden, het opzetten en beheren van educatieve websites, het opzetten, inrichten en beheren van Open Leercentra en het screenen van voorlichtingsmateriaal op toegankelijkheid voor allochtonen met laag taalniveau.

Bent u geïnteresseerd in samenwerking met Stichting Taalmenu, of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op!

Sluit Menu