Stichting Taalmenu

‘Echte democratie begint bij de vrije beschikbaarheid van kennis voor iedereen’ – Thomas Piketty


Stichting Taalmenu is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in oktober 2006. Het bestuur wordt gevormd door Sacha Saalbrink (penningmeester en secretaris) en René den Nijs (voorzitter)*. De bestuursleden worden voor hun werk niet betaald; zij krijgen alleen een kleine onkostenvergoeding voor hun bestuurstaken.
Ons doel is een bijdrage leveren aan gratis educatie voor iedereen, met name voor iedereen die onze taal nog niet (genoeg) machtig is. In onze moderne kennismaatschappij zou iedereen toegang moeten hebben tot goed, maar gratis lesmateriaal om zichzelf te kunnen ontwikkelen en zijn of haar uitgangspositie in onze maatschappij te versterken.
Een van de kernactiviteiten van de stichting is de website nt2taalmenu.nl, een gratis website voor iedereen die graag Nederlands wil leren of met inburgeren aan de slag wil.

Verder organiseerden wij in Amsterdam West het Open Leercentrum, met vestigingen in Bos en Lommer en de Spaarndammerbuurt. Het Open Leercentrum is in 2019 als zelfstandige stichting verdergegaan, maar werkt nog steeds nauw samen met Stichting Taalmenu. Sinds 2012 is ook de algemeen-educatieve website openleercentrum.com in de lucht, waarin links naar zo veel mogelijk educatief materiaal op allerlei gebied zijn opgenomen. Iedereen die iets wil leren, van analfabeet tot academicus, is hier welkom.

Stichting Taalmenu heeft expertise op het gebied van NT2-onderwijs en inburgering, ontwikkeling van lesprogramma’s, onderwijs computervaardigheden, het opzetten en beheren van educatieve websites, het opzetten, inrichten en beheren van Open Leercentra en het screenen van voorlichtingsmateriaal op toegankelijkheid voor allochtonen met laag taalniveau.

Bent u geïnteresseerd in samenwerking met Stichting Taalmenu, of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op!

*In memoriam: Frans Snik.

Op vrijdag 8 maart 2019 bereikte ons het droevige bericht dat onze collega, secretaris van Stichting Taalmenu en lid van de hoofdredactie van nt2taalmenu.nl, Frans Snik, de dag daarvoor is overleden.
Frans heeft, zeker in de beginjaren van de site, een cruciale rol gespeeld: hij ontwikkelde in ongekend hoog tempo oefenmateriaal en heeft  als webmaster de website van de grond af opgebouwd. Nog steeds behoort veel van zijn oefenmateriaal tot de kern van ons aanbod op nt2taalmenu.nl. Wij zullen hem missen!
Frans’ werkzaamheden als secretaris van Stichting Taalmenu zullen voorlopig overgenomen worden door onze penningmeester, Sacha Saalbrink.