Niveau A1 - Inburgering - KNS Vraag 21 - 30

vraag 21: Zijn er in Nederland veel of weinig fietsen?

vraag 22: Wat is typisch Nederlands in het verkeer?

vraag 23: Leven Nederlanders veel binnen of buiten?

vraag 24: Van wie is dit plaatje?

 

vraag 25: Tegen welk land vocht Nederland in 1600?
Was de koning van Spanje katholiek of protestant?

Philips de Tweede, koning van Spanje

vraag 26: Hoe lang duurde de oorlog tegen Spanje?

vraag 27: Hoe lang heeft Nederland een eigen regering?

vraag 28: Waarom gingen de schepen van de VOC naar Azië?

vraag 29: Wie schilderde dit schilderij?

De Nachtwacht

vraag 30: Is de kerk een deel van de regering van Nederland?

antwoord 21: Veel fietsen.
antwoord 22: Fietsen.
antwoord 23: Binnen.
antwoord 24: Willem van Oranje.
antwoord 25: Spanje.
De koning van Spanje is katholiek.
antwoord 26:   80 jaar.
antwoord 27:   ongeveer 400 jaar.
antwoord 28:   Voor de handel (in kruiden).
antwoord 29:   Rembrandt.
antwoord 30:   Nee. De kerk en de regering zijn gescheiden (apart).