Niveau A1 - Lezen - Tekst 12

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Liefdesbrief voor Sabine

Belgische vrouwen met de naam Sabine hebben allemaal dezelfde
liefdesbrief ontvangen.

een liefdesbrief

Een man uit Canada leerde op een reis een vrouw kennen.
Deze vrouw heette Sabine en zij kwam uit België.
De man werd verliefd op haar.

Hij werd verliefd op haar…

Maar hij wist alleen dat zij Sabine heette.
Haar adres durfde hij niet te vragen.
Daarom besloot hij in de telefoongids van België te kijken.
De man zocht alle vrouwen met de voornaam Sabine op.
Dat waren er 3700.
De man schreef toen aan alle Sabines een liefdesbrief.

WoordBetekenis
ontvangenkrijgen
durven

niet  bang zijn

besloot (besluiten)denken: dit ga ik doen
de telefoongidshet telefoonboek, een groot boek met alle namen en telefoonnummers
NU

GISTEREN

leertleerde
heetheette
komtkwam
wordtwerd
weetwist
durftdurfde
besluitbesloot
zoektzocht
zijnwaren
schrijftschreef

Oefening 2