Niveau A1 - Lezen - Tekst 4

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Te weinig slaap

Hoeveel uur slaap jij ’s nachts?
Volgens onderzoekers slapen Nederlanders te weinig.
We slapen ongeveer 7 uur en 20 minuten per nacht.
Maar mensen hebben ongeveer 8 uur slaap nodig.
Daarom zijn Nederlanders soms al moe als ze opstaan.
En ook de rest van de dag zijn ze moe.
Daardoor gaat het soms niet goed op hun werk.
Of het gaat niet goed op school.
Tekort aan slaap kan ook gevaarlijk zijn.
Als mensen moe zijn, kunnen ze eerder een ongeluk krijgen:
een ongeluk in het verkeer of een ongeluk op het werk.
In het weekend en in de vakantie slapen Nederlanders extra lang.
Dan halen ze het tekort aan slaap een beetje in.

WoordBetekenis
volgens onderzoekersdat zeggen onderzoekers (mensen van de universiteit)
ongeveerniet precies
moe
opstaanuit bed komen
de rest van de dag

het andere deel, de andere uren

tekortte weinig, niet genoeg
gevaarlijkniet veilig (het kan makkelijk fout gaan)
daardoordaarom
het ongelukals iets fout gaat, bijvoorbeeld als 2 auto’s botsen

(botsen = tegen elkaar aan rijden)
het tekort inhalenhet tekort kleiner maken

Oefening 2