Niveau A1 - Lezen - Tekst 6

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Meer Nederlanders zonder relatie

Met Kerstmis gaan veel Nederlanders bij familie op bezoek.
Ze gaan dan samen met hun man of hun vrouw.
Maar sommige mensen gaan alleen op bezoek.
Of ze blijven alleen thuis. Want niet iedereen heeft een relatie.
Iemand zonder relatie noem je een vrijgezel of een alleenstaande.

Veel
In Nederland zijn veel mensen zonder relatie: ongeveer 2 ½ miljoen.
En er komen steeds meer mensen zonder relatie.
Hoe komt dat?
Nederlanders scheiden vaker dan vroeger.
Na hun huwelijk zijn mannen en vrouwen weer vrijgezel.
Ook hebben veel Nederlanders een huis en een goede baan.
Ze verdienen genoeg geld, en ze zijn tevreden met hun leven, ook als ze (even) geen partner hebben.

Gelukkig
Zijn mensen zonder relatie gelukkig?
Sommige mensen denken dat je zonder relatie niet gelukkig bent.
Maar dat is niet altijd zo.
Veel mensen in Nederland zonder relatie zijn wel gelukkig, want ze vinden dat ze een goed leven hebben.

Alleen zijn, trouwen, scheiden

WoordBetekenis
Kerstmiseen christelijk feest, op 25 en 26 december. 25 december is de geboortedag van Jezus.
alleenniet samen
zonder relatieje hebt geen relatie
een relatie hebbeneen partner hebben, een man of vrouw hebben
de vrijgezel

iemand zonder (vaste) relatie

scheideneen man en vrouw die getrouwd zijn gaan uit elkaar
het huwelijkgetrouwd zijn
de baanhet werk
geld verdienengeld krijgen door te werken
tevreden met hun levenze vinden hun leven goed
gelukkigblij