Willem van Oranje

 Willem van Oranje ( 1533 – 1584 )                                            druk de tekst af

Willem van Oranje is een belangrijk persoon in de Nederlandse geschiedenis. Hij heeft ervoor gezorgd dat Nederland een zelfstandig land werd.

Willem van Oranje wordt in 1533 in Duitsland geboren. De koning van Spanje is in die tijd de baas in een groot deel van Europa. Hij is ook de baas in ‘de lage landen’ (Nederland). Willem van Oranje werkt voor de koning van Spanje. Hij is een soort ambtenaar. 

Het is 1566. Veel mensen in Nederland zijn ontevreden. Ze zijn boos omdat ze te weinig werk, geld en eten hebben. Het volk komt in opstand. Veel mensen in Nederland hebben een ander geloof gekozen. Zij zijn protestants. Mensen gaan de katholieke kerken in. Ze slaan de beelden in de kerken stuk.  Nederlanders protesteren daarmee tegen de kerk en tegen Spanje.
De koning van Spanje is
woedend als hij dat hoort. Hij is katholiek en wil dat iedereen, ook in Nederland, katholiek blijft. Hij stuurt Alva om de Nederlanders te straffen. Veel protestanten worden gedood.
Willem van Oranje is het niet eens met de koning van Spanje. Hij kiest partij voor de Nederlanders. Hij vindt de koning van Spanje te streng. Hij wil dat katholieken en protestanten elkaar respecteren.
Na de ‘beeldenstorm’ (het kapot maken van de beelden in kerken) vlucht Willem van Oranje naar Duitsland. Willem van Oranje is tegen  Alva. Hij wil Alva verdrijven uit Nederland. Hij koopt kanonnen en zoekt soldaten. Hij organiseert een leger.

In 1568 is het eerste gevecht tussen de legers van Willem van Oranje en Spanje. Het is het begin van een oorlog tussen Nederland en Spanje. Willem van Oranje is de leider van de opstand tegen Spanje. In 1581 laat Nederland aan de wereld weten dat ze een onafhankelijk land zijn, en dat de koning van Spanje niet meer hun koning is. Dat doen ze met een document, dat het ‘Plakkaat van Verlatinghe’ heet.

Het is 1584. Spanje wil Willem van Oranje laten doden. Ze beloven veel geld aan de persoon die hem wil vermoorden. Willem van Oranje woont dan in de stad Delft. Balthasar Gerards wacht op Willem van Oranje. Hij heeft een pistool. Willem van Oranje loopt de trap af. Balthasar Gerards schiet op Willem van Oranje. Willem van Oranje is dood. Hij wordt  in Delft begraven.

Pas na 80 jaar oorlog tekenen Nederland en Spanje in 1648 de vrede. De koning van Spanje is niet meer de baas in Nederland. Nederland is een onafhankelijk land. Een land met een eigen regering, een eigen vlag en een volkslied. Het volkslied van Nederland gaat over Willem van Oranje. Het Nederlandse volkslied heet daarom “Het Wilhelmus”.