Anne Frank

 Anne Frank (1929 – 1945)                                                             druk de tekst af
Anne Frank was een joods meisje. Zij was in 1929 in Duitsland geboren. In 1932 kwam Hitler aan de macht in Duitsland. Hitler haatte alle joden.

Hitler wilde het leven voor de joden zo moeilijk mogelijk maken. Hij wilde de joden duidelijk maken dat ze niet meer welkom waren. Joden werden steeds vaker op straat gepest. Er kwamen wetten die de joden verboden normaal te leven.

In 1933 begrepen veel joden dat ze geen toekomst meer in Duitsland hadden. Daarom vluchtte Anne Frank met haar ouders en haar zus in 1933 naar Nederland.

In 1940 viel Duitsland Nederland aan. Nederland gaf zich na 5 dagen gewonnen. Duitsland had het toen voor het zeggen in Nederland. Snel kwamen er regels om het leven voor de joden moeilijk te maken. Joden moesten een ster op hun kleren dragen. Ze mochten niet meer met de tram rijden en ze mochten niet meer overal werken.

In 1941 werden voor het eerst joden gearresteerd. Deze joden werden weggevoerd in vrachtauto’s en kwamen niet meer terug. Het leven voor joden was erg gevaarlijk geworden. Ze wisten dat ze door de Duitsers konden worden opgepakt.

Achter de boekenkast: onderduiken

 

 

 

 

 

 


In 1942 besloten de ouders van Anne Frank zich met de kinderen te verstoppen. Ze gingen onderduiken in een huis in Amsterdam. Dit huis heet nu het Achterhuis. In het Achterhuis stond een boekenkast tegen een muur. Achter deze boekenkast was een trap. Deze trap ging naar een aantal kamers achter in het huis. In deze kamers verstopte Anne Frank zich. Tot 1944 woonde Anne Frank in het Achterhuis. Zij woonde daar met zeven andere mensen. Anne mocht niet naar buiten en ze mocht geen lawaai maken.

Toen ze 13 jaar werd, kreeg Anne kreeg van haar ouders een dagboek als verjaardagscadeau. Iedere dag schreef zij in het dagboek. Zij schreef over het leven in het Achterhuis. Zij schreef over zichzelf en de andere mensen in het Achterhuis.

In 1944 kwamen de Duitsers. De Duitsers arresteerden Anne Frank en de zeven andere mensen. Anne Frank werd op een trein gezet en werd naar Auschwitz, een kamp in Polen, gebracht. Later werd zij naar een kamp in Duitsland gebracht. Dat kamp heette Bergen Belsen. In dat kamp werd Anne Frank ziek. Anne Frank stierf daar vlak voor het einde van de oorlog in 1945.

Een Duits concentratiekamp

 

 

 

 

 

 

In totaal werden in Europa 6 miljoen joden door de Duitsers vermoord. In Nederland woonden voor de oorlog 140.000 joden. Na de oorlog in 1945 waren daar nog 30.000 van in leven. En het dagboek van Anne Frank is  beroemd geworden. Het dagboek is vertaald in meer dan 55 talen.