Niveau A2 - Lezen - Geschiedenis - Tekst 19 - De Watersnoodramp

De watersnoodramp

    Zeeland en de watersnoodramp (1953)              druk de tekst af

Zeeland is een provincie in het westen van Nederland. Het ligt tegen de grens met België. De hoofdstad van Zeeland is Middelburg. Zeeland bestaat uit eilanden. Rondom een eiland is water. Grote delen van Zeeland liggen  lager dan de zee. Alleen de  duinen liggen hoger dan de zee.

 

Zeeland moet worden beschermd tegen het water. Dijken beschermen Zeeland tegen het water van de zee. Dijken houden het water tegen.

Het is 31 januari 1953. Het stormt en het is hoog water. Het water slaat tegen de dijken.  Het water stroomt over de dijken. De dijken zijn niet sterk genoeg en breken. De polders stromen vol met water. Mensen proberen elkaar te redden. Maar voor veel mensen komt redding te laat.

Overal komt hulp vandaan. Ook uit het buitenland. België, Amerika, Engeland en Frankrijk sturen vliegtuigen met eten. Veel huizen zijn verwoest. Veel dorpen zijn verwoest. Meer dan 1800 mensen gaan dood. Ze verdrinken in het water. 

De ramp in 1953 is groot. Veel mensen zijn verdronken. Dat mag nooit meer gebeuren. De regering komt met een plan: Het Deltaplan. In Zeeland moeten dammen worden gebouwd. Een dam is een dijk. Een dam kan het water tegenhouden. Het bouwen van dammen kost veel geld. Maar Zeeland is dan beschermd tegen het water van de zee. En de mensen in Zeeland dan zijn veilig.

Het bouwen begint in 1954. En het laatste  bouwwerk is klaar in 1997.

Sluit Menu