Niveau A2 - Lezen - Geschiedenis - Tekst 4 - De Amsterdamse Grachten

De grachten van Amsterdam

   Amsterdam tussen 1613 – 1662              druk de tekst af

Tussen 1613 en 1662 wordt  in Nederland veel geld verdiend. Vooral in Amsterdam. Het geld wordt verdiend door de handel met Azië.

We noemen deze periode “de Gouden Eeuw”. Amsterdam is in de Gouden Eeuw een  bloeiende stad. De stad leeft. Er wordt veel geld verdiend. En er is veel werk. Veel mensen komen naar Amsterdam. Ze zoeken werk in deze stad.

De stad is te klein voor alle nieuwe inwoners. Nieuwe huizen moeten worden gebouwd. Nieuwe kerken worden gebouwd. En er wordt een nieuw stadhuis gebouwd .

 
de gracht                           de Herengracht in de Gouden Eeuw

De stad groeit snel. Nieuwe grachten worden gegraven. Deze grachten heten “de Herengracht”, “de Keizersgracht” en “de Prinsengracht”. Aan deze grachten worden grachtenpanden gebouwd. Dat zijn grote en mooie huizen om in de wonen. Ze zijn gebouwd voor de rijke burgers van Amsterdam.

Ook wordt een nieuwe wijk gebouwd. De wijk heet “de Jordaan”. In de Jordaan is ruimte voor kleine bedrijven. En er worden keine huizen gebouwd. Huizen voor de minder rijke burgers van Amsterdam.

In 1600 wonen 30.000 mensen in Amsterdam. En 100 jaar later wonen 210.000 mensen in Amsterdam. Amsterdam wordt 7 keer zo groot.

Sluit Menu