Niveau A2 - Lezen - Tekst 5

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Meer mensen in Nederland

Meer mensen in Nederland
In Nederland wonen nu meer dan 17 miljoen mensen. Om precies te zijn: 17.208.970. In het jaar 2000 waren dat er bijna 16 miljoen. Al jaren komen(1) er steeds meer Nederlanders bij. Ongeveer 100 jaar geleden woonden er nog maar 5 miljoen mensen in ons land. Nu zijn dat er dus meer dan 17 miljoen. Het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) denkt dat er in 2060 ongeveer 18,4 miljoen mensen zullen zijn.

Geboren
Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Hoe komt het dat er dan toch steeds meer mensen bijkomen? Dat komt vooral doordat er minder mensen doodgaan, want Nederlanders worden steeds ouder. Maar ook komen er veel mensen uit het buitenland naar Nederland.

Meer oude mensen
Waarom zijn er steeds meer oude mensen in Nederland? Ten eerste omdat er tussen 1945 en 1965 heel veel baby’s geboren werden. Veel meer dan in de jaren daarna. Die mensen worden nu dus allemaal oud. Maar de mensen in Nederland worden ook steeds ouder: ze gaan later dood. En ze blijven ook langer gezond. Dat komt bijvoorbeeld door meer hygiëne, betere voeding en betere zorg.

 

 


meer hygiëne,                                            gezondere voeding                                       en betere zorg

Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar het geeft ook problemen. Bijvoorbeeld omdat oude mensen niet meer werken. En het is wel belangrijk dat er genoeg mensen zijn om de bejaarden te blijven verzorgen, zoals artsen en verplegers. En natuurlijk zijn er ook veel mensen nodig voor de andere beroepen, zoals leraren en bouwvakkers. Ook willen oude mensen nog wel goed leven. En goed leven kost geld. Dat geld moet verdiend worden door jonge mensen. Maar er zijn steeds minder jonge mensen om dat geld te verdienen. Een derde probleem is dat oude mensen wel langer gezond blijven, maar tenslotte toch vaak ziek worden. Dat kost ook veel geld: bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en dokters, maar ook voor de zorg.

 

 


Wie verzorgt straks onze bejaarden, en hebben we straks nog genoeg bouwvakkers?

Wat gaat er veranderen?
Mensen zullen steeds ouder worden. De helft van de meisjes die nu geboren worden, wordt bijvoorbeeld meer dan 100 jaar oud. En 33 % van de nu geboren jongens wordt ook 100 jaar of ouder. Veel mensen denken dat we daarom langer moeten blijven werken. De leeftijd dat mensen pensioen krijgen is nu al verhoogd van 65 naar 67 jaar. En dat zal misschien al snel nog hoger worden. Ook denken veel jonge mensen dat ze later veel minder pensioen zullen krijgen. Ze denken dus dat ze zelf meer geld moeten sparen om later, als ze oud zijn, toch nog een goed leven te hebben.

 
 
 
 

ouderen

WoordBetekenis
1. er bijkomen
meer worden
2. 100 jaar geleden
100 jaar terug
3.  maar 5 miljoen
dat is niet veel
4. doordatomdat
5. gezond
niet ziek
6. gezonde voeding
goed eten, dat zorgt dat je gezond blijft
7. de hygiëne
dat je jezelf goed wast, en alle dingen goed schoonmaakt
8. genoeg
niet te weinig
9. bejaarden
oude mensen
10. de verpleger/ verpleegster
iemand die zorgt voor zieke mensen
11. bouwvakkers
mensen die huizen bouwen
12. tenslotte
aan het eind, de laatste tijd van hun leven
13. het pensioen
geld dat je krijgt als je stopt met werken
14. sparen
het geld niet nú gebruiken, maar bewaren voor later
(bijvoorbeeld met een spaarrekening bij de bank)

Oefening 2

Sluit Menu