Niveau A2 - Muziek - Liedje 7

Klik op de startknop en luister naar het liedje.
Geef antwoord op de vragen in Oefening 1, 2, 3 en 4.

We beginnen pas - De Dijk

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Luister nog een keer naar het liedje en lees de tekst. 
Geef daarna antwoord op de vragen in Oefening 4.

Oefening 4

Ik loop over straat met de zon in mijn knopen
Een lucht zo mooi als ik nog nooit heb gezien
Een oude hit1 uit een raam en de ruis2 in de bomen
En opeens dat gevoel weer: het kan nog misschien
En meisjes en jongens op fietsen en brommers
Met grote verlangens3 en het hart op de tong4
Nee, het is niet te laat, we zijn met de meesten
Die niets anders hoeven dan hun hoofd in de zon

Meisjes en jongens op fietsen en brommers….

Alles komt terecht5
We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg6
Alles komt terecht
We beginnen pas,
we beginnen nu pas echt

Dit wordt al eeuwenlang7 vurig bevochten8
De mensen willen wel als je ze laat,
het licht in de ogen, het recht en de vrijheid9
om met hun hoofd in de zon te kunnen lopen op straat

Alles komt terecht
We zijn er nog niet
Maar we zijn onderweg
Alles komt terecht

Het moet en het zal10 op een dag in het najaar11
Met een lucht zo mooi als je nog nooit hebt gezien
Een oude hit uit een raam, de ruis in de bomen
En opeens dat gevoel: het kan nog misschien

Alles komt terecht

 1. een oude hit : een liedje dat vroeger heel populair was
 2. de ruis : het geluid dat bomen maken als er een beetje wind is.
 3. met grote verlangens : ze willen heel veel
 4. het hart op de tong : ze zeggen precies wat ze denken
 5. alles komt terecht : alles komt goed
 6. we zijn onderweg : we zijn al begonnen met de reis
 7. eeuwenlang : honderden jaren (een eeuw is honderd jaar)
 8. het wordt vurig bevochten : de mensen vechten er erg hard voor
 9. het recht en de vrijheid : als niemand kan zeggen dat wat jij doet niet mag
 10. het moet en het zal : het moet en het gaat ook gebeuren
 11. het najaar : de herfst

 

Luister nog een keer naar het liedje.
Vul de woorden in. Tip: klik op ‘Pauze’ als je een woord wilt invullen!

Oefening 5