Niveau A2 - Schrijven - Brief 3

Lees eerst de opdracht, en de woordenlijst.   Lees ook het voorbeeld.
Maak dan de oefeningen. Druk daarna de schrijfopdracht af en maak hem.

'Sorry voor de overlast'

opdracht

Je geeft morgenavond een feest.
Er komen veel mensen.
De buren zullen dus wat last van lawaai hebben.
Je belt aan bij de buren.
Je wilt de buren vertellen over het feest.
Ook wil je ze vragen te komen.
Maar de buren zijn niet thuis.
Daarom schrijf je een briefje voor je buren. Gebruik de volgende woorden:
– morgenavond
– feest
– druk
– veel mensen
– lawaai
– begint
– duurt
– nodig … uit

Schrijf hele zinnen.

Sorry voor de overlast…

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Schrijfopdracht