Niveau B1 - Inburgering - Schrijven 1

Oefen met alle 350 vragen voor het inburgeringsexamen schrijven. Dit zijn de eerste 120 vragen. De video’s zijn gemaakt door Ad Appel Taaltrainingen.