Niveau B1 - Inburgering - Schrijven 3

Oefen met alle 350 vragen voor het inburgeringsexamen schrijven. Dit is het derde deel met vragen. De video’s zijn gemaakt door Ad Appel Taaltrainingen.