Niveau B1 - Lezen - Tekst 11

Lees eerst de tekst.
Zoek woorden die je niet kent op in de woordenlijst rechts.
Maak dan de oefeningen.

Groene stroom: beter voor het milieu

We gebruiken steeds meer stroom in Nederland. Dat komt doordat we steeds meer apparaten gebruiken in ons huis. Vroeger waren er in ieder huis maar enkele apparaten, maar nu heeft ieder huis veel meer apparaten: een grote kleurentelevisie, meerdere computers, een radio, een wasmachine, een wasdroger en heel veel apparaten in de keuken.
En natuurlijk kijkt iedereen de hele dag op zijn mobiele telefoon!

Vuile stroom
Stroom wordt meestal gemaakt van kolen of gas. Dat is de goedkoopste manier om stroom te maken. Kolen en gas worden verbrand in een elektriciteitscentrale. Een elektriciteitscentrale is een fabriek waar stroom wordt gemaakt. Maar het verbranden van kolen en gas is wel slecht voor het milieu. Daarom noem je deze stroom vuile stroom.

een elektriciteitscentrale

Broeikaseffect
Waarom is het verbranden van kolen of gas zo slecht voor het milieu? Dat komt doordat er bij het verbranden een stof in de lucht komt. Deze stof heet kooldioxide (CO2). Normaal is dat geen probleem, want kooldioxide wordt door planten gebruikt om zuurstof te maken, en zuurstof hebben we nodig om te kunnen ademen. Maar als er teveel CO2 is, blijft het hangen in de lucht, als een soort deken. Het zorgt ervoor dat de warmte van de zon niet meer weg kan, en daardoor wordt het steeds warmer op de aarde. Dit proces heet ‘het broeikaseffect’.

De gevolgen van het broeikaseffect
Omdat het warmer wordt, smelt het ijs op de Noord- en Zuidpool. Daardoor stijgt het water van de zeeën. Dat is een grote bedreiging voor eilanden en landen die vlakbij zee liggen, zoals Nederland en Bangladesh.
Een ander probleem is dat het klimaat verandert door het broeikaseffect. In sommige delen van de wereld zal er meer regen vallen (zoals in Noord-Europa). De kans op overstromingen wordt daardoor groter. Op andere plaatsen (zoals in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Europa) zal het juist veel droger worden. Er dreigt dan een tekort aan drinkwater, en er kunnen ook voedseltekorten ontstaan.
In weer andere delen van de wereld, zoals in Midden-Amerika, zullen meer en steeds krachtiger orkanen ontstaan.

een overstroming                                     een orkaan                                                        schade na een orkaan

Problemen met aardgas en kolen
Er zijn ook andere problemen met vuile stroom. We hebben al een groot gedeelte van het gas op de aarde verbruikt. Over een aantal jaar kunnen we dus geen stroom meer maken met gas. En ook de kolen raken in de toekomst op. Bovendien is het winnen van kolen slecht voor het milieu.
In de provincie Groningen wordt sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gas uit de grond gehaald. Jarenlang ging dat goed, maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn: er komen steeds meer aardbevingen door de gaswinning. Die aardbevingen zorgen voor veel schade aan de woningen, en bovendien voelen de mensen in Groningen zich niet meer veilig. Daarom heeft de regering besloten dat de aardgaswinning in Groningen in 2030 helemaal stopgezet gaat worden.

Groen
We kunnen ook op een andere manier stroom maken: van de zon of de wind. Bij het maken van deze stroom komt er geen kooldioxide in de lucht. Deze stroom wordt ‘groene’ stroom genoemd. Groene stroom is veel schoner.

Regering
De regering wil dat wij in de toekomst meer groene stroom gaan gebruiken, want dat is beter voor het milieu. Verder kan je altijd groene stroom blijven maken, want de zon en de wind kunnen niet opraken.
Groene stroom is wel duurder om te maken dan stroom van kolen. Daarom is er nog  niet zoveel groene stroom.

 

gr
oene stroom: windmolens en zonnepanelen

Besparen

Er is nog een andere manier om het milieu minder te vervuilen: energie besparen. Dat betekent dat je minder gebruikt. Maak jij je ook zorgen om het milieu? Probeer dan zo weinig mogelijk stroom te gebruiken. Dat is ook nog eens goed voor je portemonnee!

Wil je meer weten over het broeikaseffect? Kijk dan eens naar dit filmpje op schooltv:
https://www.schooltv.nl/video/het-broeikaseffect-de-aarde-warmt-op/

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4