Niveau B1 - Luisteren - Apotheek.nl - Codeïne

Lees eerst de woorden. Kijk en luister dan naar de video en maak de oefeningen.

Luisteren en woorden: maak de oefeningen.

Verstaan en nazeggen: maak de oefeningen.