Niveau B2 - Muziek - Liedje 3

Klik op de startknop en luister naar het liedje.
Geef antwoord op de vragen in Oefening 1.

De Messenwerper - Corry Brokken

Oefening 1

Oefening 2

Luister nog een keer naar het liedje en lees de tekst. 
Geef daarna antwoord op de vragen in Oefening 3.

Oefening 3

Iwan was een scherpe messenwerper1 in een heel mooi Russisch pak.
Niemand wierp2 zijn scherpe messen scherper en met zo’n volmaakt3 gemak.
Messen werpen naar zijn partner was z’n hoogste doel
en bij al dat werpen had hij nimmer4 het gevoel
dat in het voorwerp zijner worpen5 ook nog een goed hart vol liefde stak.
En als hij messen naar haar smeet2
zong zij onhoorbaar, maar vol leed6:

In het voorwerp zijner worpen stak een hart vol liefde…

“Iwan, ik kan je niet missen
maar hopelijk mis jij mij wel,
want zou jij je één keer vergissen
dan stak er zo’n mes in mijn vel7.
Wanneer ik jou messen zie keilen2
dan voel ik mij bleek en verward8,
want Amor9 mist nooit met zijn pijlen,
die heeft me geraakt in mijn hart.”

Amor mist nooit met zijn pijlen…

Maar na jaren werd het haar te machtig10 en vertelde zij het hem maar.
Iwan vond het eigenlijk wel prachtig en werd snel verliefd op haar.
Maar toen hij dus zijn aanstaande11 voor de schijf zag staan
keek hij haar opeens met hele andere ogen aan,
werd nerveus12, hij trilde13, miste, raakte en ze zakte in elkaar14,
en met een laatste blik15 op hem
zong zij met reeds gebroken stem:

Hij zag zijn aanstaande voor de schijf staan…

Hij werd nerveus…

“Iwan, eerst kon je me missen
maar nu je niet zonder me kan,
moest jij je natuurlijk vergissen
dat is nou weer echt iets voor een man.
Maar kun je ook niet met me trouwen,
nu jij me in het hart hebt geraakt,
toch heb je, door van me te houden
mij dodelijk16 gelukkig gemaakt.”

Luister nog een keer naar het liedje.
Vul de woorden in (let op: de eerste letter staat er al).
Tip: klik op ‘Pauze’ als je een woord wilt invullen!

Oefening 4